psykoterapi7top 

 HEY1388trans

 

“Det kan være svært, at række ud og bede om hjælp"

Som psykoterapeut hjælper jeg mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer.

Hvis vi vil undgå en tandpine, går vi til tandlæge. Vil vi slippe for ømme led, går vi til fysioterapeut eller en kiropraktor. Og vil vi undgå, at det gør ondt i psyken, så går vi til en psykoterapeut eller psykolog.

Uanset hvor meget eller hvor lidt hjælp, der skal til, så er dét, at række ud efter andres støtte et vigtigt skridt for dig. Det beviser, at du tager din situation alvorlig og at du ønsker at tage ansvar for dit liv.

Selvom det kan være svært - er det vigtigt at kunne erkende, at vi som mennesker er afhængige af andres hjælp.

Jeg tilbyder ikke færdige løsninger på problemer. Som psykoterapeut tilbyder jeg et miljø, hvor du kan udtrykke dine følelser og få en dybere indsigt i dine problemer. Alle vores samtaler er fortrolige, så du kan tale om ting, du måske ikke føler dig tryg ved at tale om med andre. Målet er at hjælpe dig med at finde bedre måder at håndtere eller ændre i den måde, du føler og tænker på.

Hvis du har fået lyst til at læse mere om psykoterapi og om mig, så klik dig videre i menuen øverst.

Thomas Wessel HansenFind-mig-paa-Facebook-Ikon
Exam. Psykoterapeut
                                     

Reference

"I mine 2 1/2 år som klient hos Thomas har jeg kunne bemærke en kæmpe personlig udvikling og forandring. Jeg er blevet bevidst omkring mine traumer fra min fortid som jeg havde fortrængt. Og nu kan jeg rent faktisk forholde mig til fortiden, hvilket har været en af mine store udfordringer. Jeg er samtidig blevet i stand til at møde nutiden med en positiv og afslappet måde.  Mest af alt har jeg igennem Thomas lært at udtrykke mine følelser og mine behov. Jeg har været utrolig glad for vores forløb, som gør at jeg står stærkere i dag"
Jacob...

Reference

"I mit lange liv, har jeg søgt mange kilder og oplevelser, der kunne hjælpe mig til at tro på mig selv og finde glæde ved livet. Jeg har haft svært ved at bede om hjælp, men i dag erkender jeg, at psykoterapi hos Thomas og hans omsorgsfulde, trygge hjælp, har givet mig et syn på mit liv, der har givet mig en større livsglæde, en større tro på mig selv og håb om at kunne tackle de svære situationer i fremtiden"
Bente...

Reference
"Igennem mit forløb hos Thomas fik jeg hjælp til at blive bevidst omkring nogle svære følelser, som har præget mit liv. Det at få et empatisk rum hos Thomas til at kunne mærke og få sat ord på følelserne, har gjort at det er blevet lettere og forbundet med en følelse af frihed at være mig med alle de følelser jeg har."
Charlotte...

 

Reference

"Jeg har for år tilbage været i et længere terapiforløb, hvor jeg fik hjælp til at analysere baggrundene for mine følelsesmæssige nedture. Men selv om jeg med min fornuft kunne se, hvorfor jeg fik mine nedture, så kunne jeg ikke håndtere bekymringerne om, hvad jeg burde have gjort anderledes, og bekymringerne om, hvordan jeg skulle klare at komme videre. Efter at have isolereret mig mere og mere fra sociale sammenhænge, sagde min fornuft mig, at jeg måtte have professionel hjælp til at håndtere mine nedture og til at komme ud af min isolation. Ved min søgning på nettet efter en psykoterapeut dukkede Thomas op. Og efter at læst hans hjemmeside, var jeg meget sikker på, at det var den emotionelle terapi, han praktiserede, som kunne være det rigtige for mig. Selv om jeg var indstillet på et langvarigt forløb, er jeg efter bare 5 samtaler hos Thomas nået i mål. Allerede ved den første samtale følte mig tryg og accepteret. Og meget hurtigt satte Thomas ord på det, der skete, når jeg enten blev vred, gik i forsvarsposition eller flygtede, når en situation blev ubehagelig eller uoverskuelig. Samtalerne gjorde, at jeg blev bevidst om, at de følelser jeg havde, var styret af, at jeg skammede mig. Skammede mig over, at jeg ikke havde kunnet få mine parforhold til at fungere, at jeg lavede fejl på arbejdet, og især at jeg skammede mig over, at min datter har brudt al kontakt til mig. Denne erkendelse gav mig også en forklaring på, hvorfor jeg mere og mere havde isoleret mig fra sociale sammenhænge. Den øvelse, som jeg fik med mig gennem samtalerne hos Thomas, med at læne mig tilbage og lukke øjnene og mærke efter, hvad der er for en følelse en konkret situation har udløst inden i mig, bruger jeg ofte. Øvelsen hjælper mig både til at håndtere de ikke så behagelige følelser og til at holde fast i de gode følelser. Og ikke mindst hjælper øvelsen mig til at leve i nuet og ikke lade fortidens ”dæmoner” og bekymringen for fremtiden styre mig. Samtalerne hos Thomas hjalp til mig at være stolt af den, jeg er, og det jeg står for, og at være stolt af det, jeg udretter her og nu. Og for at bruge hans egne ord, så forsvinder mine ”dæmoner” ikke. De kan undertrykkes, men på et tidspunkt vil de altid komme op til overfladen. Så er det så meget nemmere at mærke efter og ikke være bange for dem. Opmærksomheden gør, at de enten forvinder eller finder et leje, som er håndterbart."
Kate...