psykoterapi7top 

Jeg opfatter ikke erhvervsrådgivning som en selvstændig disciplin. Erhvervsrådgivning er et udtryk for, at jeg har specialiseret mig i at bringe den terapeutiske praksis i anvendelse i erhvervslivet, og mine kompetencer omfatter alle forvaltningsmæssige processer, hvor mennesker indgår.
Mit arbejde er baseret på min faglighed, både som selvstændig og som psykoterapeut og jeg anvender både de kliniske og terapeutiske arbejdsmetoder, der retter sig mod mennesker i krise eller med personlige problemer, samt de psykologiske metoder, der retter sig mod udvikling af mennesker på arbejdspladsen.

“Kæden er kun så stærk som sit svageste led”

Du kender helt sikkert citatet. Set i et erhvervs perspektiv giver det god mening. Velfungerende, udviklingsorienterede og succesfulde virksomheder oplever konflikter og interne samarbejdsudfordringer. Når man taler om udviklingspotentiale i en virksomhed er det vigtigt, at man opdager sine egne og medarbejdernes potentiale, styrke og svagheder. Det handler ikke om at være omstillingsparat, men udviklingsparat hvis en virksomhed skal kunne fortsætte med at vokse. Håndteres konflikterne ikke konstruktivt, koster de dyrt, og ender ofte med sygefravær, dårlig trivsel og stemning, mobning og stress. Vi er ved at udvikle et samfund, hvor mere og mere – både i det offentlige og i virksomheder – styres ved hjælp af værktøjer, skemaer og regneark. Det hele handler om tal og kortsigtet optimering. »Giv mig et værktøj, så fixer jeg det problem«. Det er rigtigt: Vi har brug for værktøjer. Men det er også rigtigt, at mange problemer, mange situationer, er så komplekse at forstå og håndtere, at simple værktøjer intet kan udrette – og ofte vil de gøre ondt værre. Helheden går tabt.

KOMMUNIKATION & RELATION

Der er mange kræfter i spil i en virksomhed der skal konkurrere på et lokalt og/eller globalt marked. Udbud og efterspørgsel skaber et vakuum hvori mange forskellige mennesker med kompetencer og personlighed skal kunne spille sammen. Meget ofte er de svageste led; kommunikation og relation. Hvilke personlige processer står i vejen for ledere og medarbejdere for at virksomheden kan trives og hvor alle yder en fælles indsats mod en bedre fremtid for virksomheden.

Har du tænkt over, hvad forskellen på en chef og en leder er? Medarbejdere, der har en leder, behøver ikke en chef. Medarbejderne gør hvad chefen siger, men lederen følger de. Med det resultat, at virksomheden yder meget mere.

FORNYET KOMPETENCER

For mig er en god leder en der tør tage chancen og som kan tåle at blive udfordret på at se, hvor potentialet er i sig selv - og i sine medarbejdere. Det er meget ofte en proces, hvor lederen bliver en endnu bedre leder med fornyet indsigt og nye kompetencer. Det er også en proces, hvor medarbejderen kan trives bedre, når kommunikationen er klar og hvor det uudtalte er kommet frem i lyset på en omsorgsfuld og hensigtsmæssig måde.

ANSVAR

Hvis en virksomhed kan spotte udbrændthed eller stress hos en eller flere medarbejder er det ganske naturligt, at virksomheden tager sit ansvar for sine medarbejderes ve og vel.

Flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på at tage vare på deres medarbejderes mentale sundhed, og derfor investerer de i terapi på medarbejdernes vegne. Det er i virksomhedens interesse, at den enkelte medarbejder f.eks. undgår skilsmisser eller andre kriser.

Jeg har mange års erfaring med virksomheder der har forskellige udfordringer både i form af individuelle samtaler med ledere og medarbejdere, ved rådgivning og sparring af ledere og ved at holde oplæg ude på virksomheden om temaer såsom stresshåndtering, trivsel, forandringer og samarbejde. Ligeledes har jeg et stort netværk af samarbejdspartnere, der bliver brugt når det er relevant for opgaven.

KONSULENTBISTAND

Jeg tilbyder også konsulentbistand til andre aktører som er en medspiller i jobcentrenes beskæftigelsesindsats for ledige. Dette arbejde henvender sig til de private konsulentfirmaer og selvejende institutioner, som inddrages i store dele af den beskæftigelsespolitiske indsats.