psykoterapi7top 

"Et pirrende tankeeksperiment. . . Nietzsches budskab til os var at leve livet på en sådan måde, at vi ville være villige til at gentage det samme liv i evighed"

Vil du kunne leve dit liv om og om igen? Eller vil du ændre på det hvis du kunne? Spændende tanke ikk`?

Nogle gange ryster livet os med modgang såsom sygdom, vold, skilsmisse, fyring eller dødsfald. Måske er du blevet overrasket over at du har oplevet et angstanfald. Andre gange føler vi os måske triste og kede af det, uden egentligt at vide hvorfor. Måske har du pludselig opdaget, at du altid har været der for andre og faktisk har tilsidesat dine egne behov, og nu føler du dig drænet for energi og livsmod...

Det er naturligt og almenmenneskeligt at reagere emotionelt, når livet byder på oplevelser, der har konsekvenser for dine relationer, dit selvbillede og livsførelse.

Uanset hvilke problemer du slås med, så kan samtaler med en psykoterapeut være med til at give dig en større indsigt, forståelse og endog afklaring i dit liv og dine livsmønstre. Terapi kan hjælpe dig på sporet af livsglæde, personlig frihed, selvstændighed og en tro på dig selv.

DEN GODE RELATION

I min terapi lægger jeg stor vægt på at skabe et trygt og omsorgsfuldt empatisk rum. Den gode relation er meget vigtig.
Jeg anser den som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde.

Friedrich Nietzche sagde også, "Der er mere visdom i hele din krop end i dine dybeste filosofier". Jeg mener, at følelser (også kaldet emotioner), er vores indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt ”her og nu”, hvad vi har behov for, og hvordan, vi har brug for at handle i forhold til en given situation.

Jeg fokuserer på at hjælpe dig med at blive opmærksom på og udtrykke dine følelser, at lære at acceptere og regulere dem, og at kunne reflektere over dem for at danne mening og eventuelt transformere dem.

HVILKEN SLAGS PSYKOTERAPI

Jeg arbejder ud fra to grundlæggende teorier, eksistensfilosofisk og emotions fokuseret terapi.

Vi er alle unikke og samtidig ens. Ordene er formuleret af prof. Ernesto Spinelli, den berømte engelske eksistenspsykolog.

Udsagnet beskriver præcist det universelle dilemma, vi mennesker lever i: Ikke to af os er ens og alligevel deler vi den skæbne at være dømt til livet.

Eksistentiel terapi bygger på eksistensfilosofiske ideer, populært kaldet eksistentialisme. Det handler om at finde vej til det meningsfulde i tilværelsen, at frihed er et eksistentielt omdrejningspunkt – og hvor der er frihed, er der også valg og konsekvenser.

Ofte regnes Søren Kierkegaard som eksistensfilosofiens grundlægger. Foruden Kierkegaard har den "livsfilosofiske" strømning i europæisk åndsliv omkring år 1900 været præget af bl.a. Friedrich Nietzsche. Af andre betydelige repræsentanter kan også nævnes Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre. 
Den anden retning, den emotionsfokuseret terapi handler om vores følelser (emotioner) som giver os informationer om situationer, behov, mening og handling. (Læs mere om Emotionsfokuseret terapi i menuen øverst)

MODGANG & MEDGANG

Det tager tid og det kan være anstrengende at gå i psykoterapi. Indimellem kan det føles så tungt, at man kan have lyst til at opgive, men så er det vigtigt at bringe dette op for mig, så du kan få hjælp til at komme videre. Målet i psykoterapi er at kunne klare sig selv uafhængigt af mig og for nogle kan det være svært at skulle stoppe, når man har fået det bedre. Imidlertid er det også en værdifuld læring, at kunne sige farvel til en terapeut, som man har støttet sig til for at opdage, at man kan klare sig selv med de nye færdigheder, som man har fået i det psykoterapeutiske forløb.

DIT LIV

I udgangspunktet er der kun en som er ekspert i dit liv og det er dig. Min rolle som terapeut er ikke at rådgive eller at gøre mig til dommer over de valg du har taget i dit liv. Som en del af min faglige uddannelse har jeg selv gjort mig en masse erfaringer som klient i terapi og jeg ved hvor meget mod det kræver at arbejde med sig selv.

PSYKOLOGISK SAMFUND

Vi lever i et psykologisk samfund, hvor Freuds begreber om selvet, underjeget og overjeget er blevet en del af vores hverdagssprog. Vi forstår os selv via psykologiens terminologi, og derfor er det helt almindeligt at søge sparring i forhold til livets små og store problemer hos psykoterapeuten.

Det er helt naturligt og almenmenneskeligt at reagere emotionelt, når livet byder på oplevelse, der har konsekvenser for dine relationer, dit selvbilede og livsførelse.

PARTERAPI

Det, som ofte opleves smerteligt i parforholdet er, når uoverensstemmelser og konflikter tiltager.

Den manglende kommunikation føre ofte til parallelle liv. Meget ofte får man en følelse af at være vokset fra hinanden. Når forhold går skævt holder parterne ofte op med at lytte til hinanden og reagerer ofte ud fra forhåndsantagelser og forventninger til den andens adfærd.

Parforhold fungerer bare ikke altid så fantastisk, som man ønsker det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at I skal afslutte et forhold, hvis I er glade for hinanden og har opbygget et stærkt familieliv.

I stedet kan det være en mulighed at opsøge en psykoterapeut som kan hjælpe jer med at gå nye veje. Et godt forhold er ikke et forhold uden problemer, men et forhold, hvor man kan arbejde med problemerne.